Nejdůležitější pro můj osobní rozvoj a vlastně pro můj samotný plnohodnotný život jsou hodnoty, které vyznávám a které chci vyznávat do budoucna. Které to jsou? Disciplína, výzva, krása, čest, pravda, seberealizace a harmonie. Jsou to mé pevné hodnoty a všemu, co dělám, dávají význam a hloubku.  Když ze svých hodnot slevím, nejsem spokojený, i když cíle dosáhnu.

Tyto hodnoty pro mě znamenají moc. V duchu těchto hodnot jsem byl vychován a postupně, jak jsem získával životní zkušenosti, tak jsem se v nich i utvrzoval. Každá z těchto hodnot má své vysvětlení, co konkrétně znamená právě pro mě. Pro jiného člověka můžou znamenat něco jiného, ale to je v pořádku.

Díky disciplíně jsem dokázal vystudovat školu, a zároveň při škole pracovat. Mám v živé paměti, jak mé mamce říkali, že stěží vystuduji učiliště díky těžkým poruchám učení. Díky disciplíně a podpoře mých nejbližších jsem to dotáhl k promoci a relativně úspěšné kariéře, která je stále na začátku a dveře jsou stále otevřené všemi směry.  Díky disciplíně plním včas své závazky a své dané slovo.

Výzva znamená pro mě život. Co je větší výzva než život? A co je krásnější než život? Krása je tak krásně subjektivní, a v tom je skrytá naše rozmanitost.  A čest? Co je chlap bez cti? Díky ní se dokážu každé ráno podívat do zrcadla. Hořkosladká pravda mi dává sílu stát si za svým. Seberealizace je osobní rozvoj, být každé ráno lepším člověkem, synem, přítelem a bratrem. Harmonie znamená soulad těla, duše a mysli, přírody a rodiny. Vše dohromady tvoří pilíře mého niterního světa.

Neustále slyším ze všech stran, že náš svět prochází krizí hodnot, rodinné hodnoty jsou nemoderní, pryč s tradicemi, pryč s kořeny naší kultury, pryč se sounáležitostí  k širší rodině. Lidé nejsou ochotni přebrat odpovědnost za svá rozhodnutí. Vychováváme děti tak, aby dokázaly být moudré v určité profesi, aby měly dobré vzdělání, ale neučí je, co je moudré v mezilidských vztazích, co vztahy buduje, podporuje a rozvijí.

Místo skutečných hodnot jsou nám dennodenně v televizi, v rádiu, na internetu podsouvány pseudo hodnoty. Rozmanitá krása je hozena do uniformity. Zvrácenost je vyzdvihována. Lidi jsou dokonale masírováni blbostí, hlavně nepřemýšlet a jít s davem. Firmy pro zisk kácejí deštné pralesy a zamořují přírodu jedy. Populisté pro výhru v dalších volbách obětují budoucí prosperitu země. Tradice jsou zavrženy a sociální inženýři si zahrávají s ohněm jako je to v případě multikulturalismu.

Každý má šanci začít jinak a uvědomit si skutečné hodnoty, které dávají člověku smysl života. Pokud člověk má své hodnoty, snáze najde odpověď na otázku: Jaká je moje přidaná hodnota pro svět?

Když se podívám kolem sebe, mám u některých lidí vážné pochybnosti o jejich přidané hodnotě pro svět. Pozor! Nemusí to být hodnota pro celý svět, ale pro společnost jako takovou. Být dobrým zedníkem, pekařem, lékařem či učitelem je daleko užitečnější než profesionální sportovec či bruselský úředník.

Nenechme zhynout naše hodnoty! Jsou k životu nezbytné jako voda či vzduch. Udělají náš niterní svět bohatší a krásnější.