Před několika týdny jsem se setkala s tím, že asistentka byla povýšena na controlling manažera. To, že její náplň práce zůstala zcela stejná, svědčí o tom, že název této pozice je pro mnohé stále ještě ne zcela jasný.

Pozice controllera je ovlivněna vznikem controllingu v každé firmě, její historií, vývojem i osvíceností a požadavky vedení.

Náplň práce může být různá a liší se v každé firmě, jedno je však jisté. Má-li finanční controller poskytovat pravdivé a jasné informace, musí být nezávislý na hlavních činnostech společnosti, tzn. je vyčleněn z organizační struktury a je buď přímo podřízen řediteli společnosti, anebo je součástí ekonomického úseku. Nespadá pod např. výrobní úsek, logistiku atd. Pak by totiž mohlo dojít k úpravě zjištění požadované nadřízeným controllera. Někdy nemusí jít ani o změnu prezentovaných informací, jako o změnu úhlu pohledu a způsobu prezentace a zdůraznění jiných skutečností.

Být finančním controllerem nemusí být vždy snadné. Na každém pracovišti vznikají přátelské vztahy, ale controller musí vždy zachovat firemní tajemství, protože pracuje často s citlivými daty, které se nesmí dozvědět většina spolupracovníků. A ačkoliv probírá s kolegy při vaření kávy stav zásob, množství objednávek a novinky ve výrobě, nesmí vlastně nic moc říct. Chytrý controller při těchto neformálních setkání spíše poslouchá a dozví se řadu zajímavých informací, které by ze svých čísel nikdy nezjistil. Třeba proč minulý měsíc najednou tolik stouply zásoby, když objednávky nijak nevybočují z nastoleného trendu, nebo proč najednou tolik stouply vícenáklady, když počet příchozích reklamací ještě klesl.

Pracovat jako finanční controller vyžaduje kromě pečlivosti, dobrého úsudku a zdravého rozumu i být velmi ostražitý a všímavý, a je-li i přátelský a vstřícný, získá i informace vysvětlující jeho zjištění, protože čísla nejsou vše, důležitá je interpretace.