Účetnictví, daně, controlling

/Účetnictví, daně, controlling

Údaje pro placení daně z nemovitých věcí můžete dostat e-mailem

By | 12. Březen, 2017|Účetnictví, daně, controlling|

Finanční správa zavedla pro poplatníky novou službu spočívající v zasílání údajů pro placení daně z nemovitých věcí na e-mail namísto složenky. Mnoho poplatníků v současné době nepoužívají složenku k zaplacení daně, využijí pouze údaje na ní uvedené a daň uhradí přes bankovní účet. Poplatníci přihlášení k nové službě obdrží na e-mail kompletní informaci s údaji [...]

Odstartovala druhá fáze EET

By | 1. Březen, 2017|Krátce ze světa, Svět byznysu, Účetnictví, daně, controlling|

Je to tady! Začala velmi diskutovaná druhá fáze EET, která se týká maloobchodu a velkoobchodu. Tedy tržeb za nakoupené zboží v hotovosti, platební kartou nebo obdobným způsobem. Autentizační údaje si vyzvedlo přes 114 tisíc obchodníků. Původní odhady počítali s 200 až 250 tis. subjektů, která vycházela z informací uvedených v daňových přiznání k dani z [...]

Obchodníci, nebojkujte EET, čas se krátí.

By | 10. Únor, 2017|Krátce ze světa, Svět byznysu, Účetnictví, daně, controlling|

Druhá vlna elektronické evidence tržeb startuje již 1. března 2017. Dotkne se odhadem 250 tisíc podnikatelských subjektů z maloobchodu a velkoobchodu. Zatím si však autentizační údaje vyzvedla jen čtvrtina z nich. Finanční správa proto nabízí podnikatelům možnost vyzvednout si autentizační údaje na územních pracovištích FÚ v rozšířených úředních hodinách, a to v termínu od 13. [...]

Konsolidace České republiky

By | 10. Leden, 2017|Účetnictví, daně, controlling|

Velkou pompou ministerstvo financí představilo účetní výkazy za Českou republiku a to za rok 2015. Ve třetím tisíciletí konečně známe účetní hodnotu části Česka. Sestavením účetních výkazů za ČR za účetní období roku 2015 mělo dojít k završení veledůležitého milníku účetní reformy veřejných financí, jejímž základním cílem bylo vytvoření podmínek pro efektivní zajištění správných, úplných, a [...]

Dosažený úspěch na dočasnou výjimku na obecný reversa charge nemusí přinést kýžený efekt

By | 20. Prosinec, 2016|Účetnictví, daně, controlling|

Návrh neumožňuje použít obecný reverse charge na plnění nad 10.000 euro přímo, ale až na základě povolení ze strany Komise. Členský stát může Komisi požádat o implementační rozhodnutí, pouze pokud splňuje 3 stanovené podmínky: a) jeho VAT GAP podle poslední studie EU je nejméně medián EU + 5 procentních bodů, b) jeho karuselový podvod tvoří [...]

Plátci zdravotních pojištění budou posílat platby na jiné bankovní účty než doposud

By | 16. Prosinec, 2016|Účetnictví, daně, controlling|

Dle zákona č. 128/2016 Sb., kterým se s účinnosti od 10. května 2016 mění zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), dochází k rozšíření souhrnných účtů státní pokladny, a to i účty zdravotních pojišťoven. Do 10. února 2017 zruší zdravotní pojišťovny své účty u komerčních bank a vytvoří si [...]

Končí prodej cigaret s tabákovou nálepkou s písmenem „S“

By | 10. Prosinec, 2016|Účetnictví, daně, controlling|

Dne 31. 3. 2017 končí prodej cigaret s tabákovou nálepkou s písmenem „S“ a to v souvislostí se zvýšení spotřební daně z tabákových výrobků od 1. ledna 2017. Od tohoto data jsou postupně na trh uváděny tabákové výrobky s vyšší sazbou spotřební daně. Tyto tabákové výrobky mají na tabákové nálepce uvedeno písmeno „T“. Vzhledem k regulaci doprodeje cigaret zavedené [...]

Ministerstvo financí připravil veřejnou konzultaci k připravovanému zákonu o daní z příjmů

By | 31. Říjen, 2016|Účetnictví, daně, controlling|

Ministerstvo financí předkládá  k pracovní konzultaci první souhrn věcných řešení, které budou podkladem pro návrh rekodifikace zdanění příjmů. Jeho obsahem jsou zejména nejobecnější témata, která budou následně sloužit jako východiska pro formulování již konkrétních věcných řešení či budou sloužit jako principy připravované úpravy. Kromě názorů týkajících se závěrů v jednotlivých tématech ocení ministerstvo financí též vylepšení [...]

Odpočítáváme EET

By | 18. Říjen, 2016|Účetnictví, daně, controlling|

Do startu elektronické evidence tržeb zbývá pouze 29 pracovních dní. Podnikatelům ve stravovacích a ubytovacích službách vznikne povinnost evidovat tržby již 1. prosince 2016. Před první evidovanou tržbou je však nutné požádat správce daně o autentizační údaje. O nutnosti požádat o autentizační údaje jsme Vás již  v září informovali. Neodkládejte podání žádosti o autentizační údaje na [...]

Pro některé poplatníky z daně příjmů čeká zjednodušený formulář

By | 10. Říjen, 2016|Krátce ze světa, Účetnictví, daně, controlling|

Finanční správa přichází s možností podávat přiznání k dani z příjmů fyzických osob od zdaňovacího období roku 2016 na novém tiskopise, který má pouze dvě strany. Doposud jej každý rok zhruba 900 000 poplatníků bylo nuceno podávat na tiskopise čtyřstránkovém. Zjednodušený a přehledný tiskopis zajišťuje poplatníkům rychlejší a snadnější vyplnění. Tato novinka se týká poplatníků s [...]