Archiv podle měsíce: Říjen 2016

Ministerstvo financí připravil veřejnou konzultaci k připravovanému zákonu o daní z příjmů

By | 31. Říjen, 2016|Účetnictví, daně, controlling|

Ministerstvo financí předkládá  k pracovní konzultaci první souhrn věcných řešení, které budou podkladem pro návrh rekodifikace zdanění příjmů. Jeho obsahem jsou zejména nejobecnější témata, která budou následně sloužit jako východiska pro formulování již konkrétních věcných řešení či budou sloužit jako principy připravované úpravy. Kromě názorů týkajících se závěrů v jednotlivých tématech ocení ministerstvo financí též vylepšení [...]

Odpočítáváme EET

By | 18. Říjen, 2016|Účetnictví, daně, controlling|

Do startu elektronické evidence tržeb zbývá pouze 29 pracovních dní. Podnikatelům ve stravovacích a ubytovacích službách vznikne povinnost evidovat tržby již 1. prosince 2016. Před první evidovanou tržbou je však nutné požádat správce daně o autentizační údaje. O nutnosti požádat o autentizační údaje jsme Vás již  v září informovali. Neodkládejte podání žádosti o autentizační údaje na [...]

ERB bank není schopná dostát svým závazkům

By | 11. Říjen, 2016|Krátce ze světa, Svět byznysu|

ČNB dnes 11. 10. 2016 oznámila, že ERB bank není schopná dostát svým závazkům. Zároveň Česká národní banka zveřejnila rozhodný den, kdy Garanční systém finančního trhu obdržel písemné oznámení České národní banky o neschopností ERB bank dostát ze zákonných a smluvních podmínek svým závazkům vůči oprávněným osobám. Tímto rozhodným dnem je 11. října 2016. Rozhodným [...]

Pro některé poplatníky z daně příjmů čeká zjednodušený formulář

By | 10. Říjen, 2016|Krátce ze světa, Účetnictví, daně, controlling|

Finanční správa přichází s možností podávat přiznání k dani z příjmů fyzických osob od zdaňovacího období roku 2016 na novém tiskopise, který má pouze dvě strany. Doposud jej každý rok zhruba 900 000 poplatníků bylo nuceno podávat na tiskopise čtyřstránkovém. Zjednodušený a přehledný tiskopis zajišťuje poplatníkům rychlejší a snadnější vyplnění. Tato novinka se týká poplatníků s [...]

Srpen ve výkon průmyslu překvapil

By | 9. Říjen, 2016|Svět byznysu|

Český statistický úřad zveřejnil makroekonomická data za srpen 2016. 13. září jsme Vás informovali o poklesu výkonu českého průmyslu. Průmyslová výroba zazářila. S 13,1 % meziročním růstem a ještě příznivějším tempem růstu nových zakázek nepotvrdil pokles celkové průmyslové aktivity, jak predikoval červenec. Za snížení výroby tak skutečně stálo neobvyklá konstelace rozvržení pracovních dnů a korporátní [...]

Česko má opět nejlepšího ministra financí ve střední a východní Evropě

By | 9. Říjen, 2016|Krátce ze světa|

Ministr financí Andrej Babiš získal ocenění prestižního časopisu Emerging Markets pro nejlepšího ministra financí zemí Střední a Východní Evropy za rok 2016. Kráčí ve stopách svého soka Miroslava Kalouska, který toto ocenění obdržel v letech 2008 a 2011. Vyhlášení vítěze proběhlo v noci ze soboty na neděli 9. října středoevropského času ve Washingtonu u příležitosti každoročního [...]

Politika ČNB se nemění

By | 2. Říjen, 2016|Svět byznysu|

Politika ČNB se nemění. Na dnešním zasedání Bankovní rada ČNB potvrdila v pokračování používání devizového kurzu jako nástroje pro uvolňování měnových podmínek a potvrdila závazek ČNB v případě potřeby internovat na devizovém trhu na oslabení kurzu koruny tak, aby udržovala kurz koruny vůči euru poblíž hladiny 27 CZK/EUR. Kurzový závazek je jednostranný. To znamená, že ČNB nepřipustí posílení [...]