Volání malých a středních firem konečně bylo Evropskou komisí vyslyšeno. Evropská komise dokončuje reformu systému ochranných známek. Pro žadatele to přinese snížení poplatků a zjednodušení registrace. V ruku v ruce však přicházejí přihlašovatelům i nové povinnosti.

Pokud reforma projde legislativním kolečkem mohla by platit už příští rok. Vedle snížení poplatků přinese reforma i centralizaci, přihlášku evropské ochranné známky už navíc nepůjde podat prostřednictvím národních úřadů, ale pouze přes jediný evropský úřad.

Nově můžete zaregistrovat nejen grafická ztvárnění, barvu či zvuk, ale nově bude možné registrovat i vůní. Do dnešních dnů je vyžadována schopnost grafického ztvárnění, ale dle nového návrhu komise mohou být ochrannou známkou jakákoliv označení, která jsou schopná „být vyobrazena takovým způsobem, který umožní příslušným orgánům a veřejnosti určit přesný rozsah ochrany, která je majiteli poskytována.“

Proč taková náhlá změna? Evropskou unii zaplavují padělky z jihovýchodní Asie. Právě zjednodušení a zlevnění evropských ochranných známek má posílit pozici evropských společností. K tomuto kroku měla Evropská komise přistoupit již před několika lety, aby podpořila volný trh a pozici evropských firem.