Archiv podle měsíce: Prosinec 2016

Stále není stanoven termín přijetí eura

By | 31. Prosinec, 2016|Krátce ze světa, Svět byznysu|

Vláda na svém prosincovém zasedání přijala společné doporučení Ministerstva financí České republiky a České národní banky zatím nestanovit cílové datum přijetí eura. Z toho plyne, že Česká republika nebude usilovat o vstup do kurzového mechanismu ERM II. Státy zapojené do ERM II musí kurzy svých měn udržovat v povoleném maximálním fluktuačním pásmu ± 15 % od stanoveného [...]

Dosažený úspěch na dočasnou výjimku na obecný reversa charge nemusí přinést kýžený efekt

By | 20. Prosinec, 2016|Účetnictví, daně, controlling|

Návrh neumožňuje použít obecný reverse charge na plnění nad 10.000 euro přímo, ale až na základě povolení ze strany Komise. Členský stát může Komisi požádat o implementační rozhodnutí, pouze pokud splňuje 3 stanovené podmínky: a) jeho VAT GAP podle poslední studie EU je nejméně medián EU + 5 procentních bodů, b) jeho karuselový podvod tvoří [...]

Plátci zdravotních pojištění budou posílat platby na jiné bankovní účty než doposud

By | 16. Prosinec, 2016|Účetnictví, daně, controlling|

Dle zákona č. 128/2016 Sb., kterým se s účinnosti od 10. května 2016 mění zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), dochází k rozšíření souhrnných účtů státní pokladny, a to i účty zdravotních pojišťoven. Do 10. února 2017 zruší zdravotní pojišťovny své účty u komerčních bank a vytvoří si [...]

Končí prodej cigaret s tabákovou nálepkou s písmenem „S“

By | 10. Prosinec, 2016|Účetnictví, daně, controlling|

Dne 31. 3. 2017 končí prodej cigaret s tabákovou nálepkou s písmenem „S“ a to v souvislostí se zvýšení spotřební daně z tabákových výrobků od 1. ledna 2017. Od tohoto data jsou postupně na trh uváděny tabákové výrobky s vyšší sazbou spotřební daně. Tyto tabákové výrobky mají na tabákové nálepce uvedeno písmeno „T“. Vzhledem k regulaci doprodeje cigaret zavedené [...]