Vláda ČR se rozhodla efektivněji upravovat mezinárodní daňové smlouvy. Ty měly být v souladu s iniciativou BEPS (Base Erosion and Profit Shifting), která se pod hlavičkou Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD). Cílem této iniciativy je ztížit snižování daňového základu a přesouvání zisku do jiných zemí.

Proto vláda sjednává úmluvu, které umožní přijmout recepty OECD proti snižování daňového základu nadnárodních firem. Mezi navrhované opatření patří zacelení děr v mezinárodních dohodách, zdanění digitální ekonomiky v místě spotřeby či lepší definice stálých provozoven korporací.

Česko by tak lépe mohlo srovnat krok s hospodářským vývojem a realitou digitální ekonomiky.