Dle zákona č. 128/2016 Sb., kterým se s účinnosti od 10. května 2016 mění zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), dochází k rozšíření souhrnných účtů státní pokladny, a to i účty zdravotních pojišťoven.

Do 10. února 2017 zruší zdravotní pojišťovny své účty u komerčních bank a vytvoří si nové účty u České národní banky (ČNB). Zaměstnavatelé, OSVČ a další plátci budou zasílat pojistné na účty s odlišným číslem, než na které byli dosud zvyklí.

Všechny zdravotní pojišťovny si zřídily účty u ČNB s předstihem. Plátci proto mohou platit pojistné na nové účty již dříve.

Zpravidla pojišťovny budou tuto informaci oznamovat dopisem.

Shodně jako dosud budou pro výběr pojistného používány samostatné bankovní účty v ČNB pro pojistné zaměstnavatelů a pro pojistné samoplátců (tj. OSVČ a OBZP) a rovněž účet pro platby penále a pokut, který je společný pro všechny kategorie plátců.

S převedením platebních účtů do ČNB se nemění identifikace plateb pojistného, kterou plátce zadává na příkazu k úhradě.

Převedení finančních prostředků do ČNB z pohledu MF umožní:

  • možnost zapojení všech peněžních prostředků na účtech podřízených těmto účtům do řízení státního dluhu,
  • efektivnější plánování výpůjčních operací státu s pozitivním dopadem na úrokové výdaje státního rozpočtu,
  • snížení likviditního a refinančního rizika státu.