Archiv podle roku: 2016

Stále není stanoven termín přijetí eura

By | 31. Prosinec, 2016|Krátce ze světa, Svět byznysu|

Vláda na svém prosincovém zasedání přijala společné doporučení Ministerstva financí České republiky a České národní banky zatím nestanovit cílové datum přijetí eura. Z toho plyne, že Česká republika nebude usilovat o vstup do kurzového mechanismu ERM II. Státy zapojené do ERM II musí kurzy svých měn udržovat v povoleném maximálním fluktuačním pásmu ± 15 % od stanoveného [...]

Dosažený úspěch na dočasnou výjimku na obecný reversa charge nemusí přinést kýžený efekt

By | 20. Prosinec, 2016|Účetnictví, daně, controlling|

Návrh neumožňuje použít obecný reverse charge na plnění nad 10.000 euro přímo, ale až na základě povolení ze strany Komise. Členský stát může Komisi požádat o implementační rozhodnutí, pouze pokud splňuje 3 stanovené podmínky: a) jeho VAT GAP podle poslední studie EU je nejméně medián EU + 5 procentních bodů, b) jeho karuselový podvod tvoří [...]

Plátci zdravotních pojištění budou posílat platby na jiné bankovní účty než doposud

By | 16. Prosinec, 2016|Účetnictví, daně, controlling|

Dle zákona č. 128/2016 Sb., kterým se s účinnosti od 10. května 2016 mění zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), dochází k rozšíření souhrnných účtů státní pokladny, a to i účty zdravotních pojišťoven. Do 10. února 2017 zruší zdravotní pojišťovny své účty u komerčních bank a vytvoří si [...]

Končí prodej cigaret s tabákovou nálepkou s písmenem „S“

By | 10. Prosinec, 2016|Účetnictví, daně, controlling|

Dne 31. 3. 2017 končí prodej cigaret s tabákovou nálepkou s písmenem „S“ a to v souvislostí se zvýšení spotřební daně z tabákových výrobků od 1. ledna 2017. Od tohoto data jsou postupně na trh uváděny tabákové výrobky s vyšší sazbou spotřební daně. Tyto tabákové výrobky mají na tabákové nálepce uvedeno písmeno „T“. Vzhledem k regulaci doprodeje cigaret zavedené [...]

Když si píše ministr s premiérem

By | 27. Listopad, 2016|Krátce ze světa|

Ministerstvo financí zveřejnilo odpověď ministra financí Andreje Babiše premiéru Bohumilovi Sobotkovi ohledně elektronické evidenci tržeb. Naše redakce v nezkrácené formě tento dopis zveřejňuje. Vážený pane předsedo vlády, reaguji na Váš dopis ze dne 24. listopadu 2016 ohledně elektronické evidence tržeb. Předně bych rád konstatoval, že pozměňovací návrh k zákonu o evidenci tržeb, diskutovaný na Koaliční [...]

Česku se daří. Přebytek rozpočtu vyšplhal na 98,3 mld.

By | 1. Listopad, 2016|Názor, komentář, Svět byznysu|

nK 31.10.2016 dosáhly celkové příjmy státního rozpočtu 1 066,7 mld. Kč, celkové výdaje 968,4 mld. Kč a přebytek hospodaření 98,3 mld. Kč (oproti minulému roku je to výsledek o 127,5 mld. Kč lepší - v říjnu 2015 byl vykázán schodek 29,1 mld. Kč). Za vyšší příjmy do státního rozpočtu vděčí především růst celkových daňových příjmů, [...]

Ministerstvo financí připravil veřejnou konzultaci k připravovanému zákonu o daní z příjmů

By | 31. Říjen, 2016|Účetnictví, daně, controlling|

Ministerstvo financí předkládá  k pracovní konzultaci první souhrn věcných řešení, které budou podkladem pro návrh rekodifikace zdanění příjmů. Jeho obsahem jsou zejména nejobecnější témata, která budou následně sloužit jako východiska pro formulování již konkrétních věcných řešení či budou sloužit jako principy připravované úpravy. Kromě názorů týkajících se závěrů v jednotlivých tématech ocení ministerstvo financí též vylepšení [...]

Odpočítáváme EET

By | 18. Říjen, 2016|Účetnictví, daně, controlling|

Do startu elektronické evidence tržeb zbývá pouze 29 pracovních dní. Podnikatelům ve stravovacích a ubytovacích službách vznikne povinnost evidovat tržby již 1. prosince 2016. Před první evidovanou tržbou je však nutné požádat správce daně o autentizační údaje. O nutnosti požádat o autentizační údaje jsme Vás již  v září informovali. Neodkládejte podání žádosti o autentizační údaje na [...]

ERB bank není schopná dostát svým závazkům

By | 11. Říjen, 2016|Krátce ze světa, Svět byznysu|

ČNB dnes 11. 10. 2016 oznámila, že ERB bank není schopná dostát svým závazkům. Zároveň Česká národní banka zveřejnila rozhodný den, kdy Garanční systém finančního trhu obdržel písemné oznámení České národní banky o neschopností ERB bank dostát ze zákonných a smluvních podmínek svým závazkům vůči oprávněným osobám. Tímto rozhodným dnem je 11. října 2016. Rozhodným [...]