Vláda na svém prosincovém zasedání přijala společné doporučení Ministerstva financí České republiky a České národní banky zatím nestanovit cílové datum přijetí eura. Z toho plyne, že Česká republika nebude usilovat o vstup do kurzového mechanismu ERM II. Státy zapojené do ERM II musí kurzy svých měn udržovat v povoleném maximálním fluktuačním pásmu ± 15 % od stanoveného středního kurzu k euru. Zároveň nesmí dojít k devalvaci centrální parity. Alespoň dvouleté setrvání v ERM II za výše uvedených podmínek je jedním z konvergenčních kritérií, jejichž splnění je nutnou podmínkou pro přijetí země do eurozóny.

Připravenost ČR na přijetí eura se oproti předchozím letům zlepšila. ČR plní kritéria cenové stability, stavu veřejných financí i konvergenci úrokových sazeb. neboť se tohoto mechanismu zatím neúčastní. Ve střednědobém výhledu však bude země splňovat, kromě účasti v ERM II, pravděpodobně všechna maastrichtská kritéria.

Český hospodářský cyklus se sladil s ekonomikou eurozóny, ale mnohé překážky zůstaly. Česko je stále pod průměrem  cenové hladiny eurozóny. Stále není dořešen problém dlouhodobé udržitelnosti veřejných rozpočtů z hlediska nastavení systému důchodového zabezpečení, zdravotnictví a dlouhodobé péče. Dalším klíčovou otázkou je situace na zdejším pracovním trhu. Nutno podotknout že ani situace v samotné eurozóně není nejlepší. Z tohoto pohledu je nestanovení cílového data přijetí eura správné.