Velkou pompou ministerstvo financí představilo účetní výkazy za Českou republiku a to za rok 2015. Ve třetím tisíciletí konečně známe účetní hodnotu části Česka.

Sestavením účetních výkazů za ČR za účetní období roku 2015 mělo dojít k završení veledůležitého milníku účetní reformy veřejných financí, jejímž základním cílem bylo vytvoření podmínek pro efektivní zajištění správných, úplných, a včasných informací o hospodářské situaci státu.

Legislativní rámec účetní konsolidace státu tvoří tři právní předpisy. Povinnost sestavovat účetní výkazy za ČR je dána zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, samotnou konsolidaci státu upravuje vyhláška č. 312/2014 Sb. a účetní záznamy vyhláška č. 383/2009 Sb.

Do konsolidačního celku ČR budou zahrnuty vybrané účetní jednotky vedoucí účetnictví dle vyhlášky č. 410/2009 Sb. Jedná se zejména o obchodní korporace, zdravotní pojišťovny, banky, pojišťovny a veřejné výzkumné instituce. Konsolidace byla rozdělena do dvou fází. V první fázi tedy účetní období roku 2015 jsou zahrnuté účetní jednotky kromě zdravotních pojišťoven a příspěvkových organizací – celkem tedy 7 320 subjektů.  V druhé fázi, za účetní období roku 2016, budou zahrnuty i zdravotní pojišťovny, příspěvkové organizace a ostatní subjekty podle konsolidačního vyhlášky státu tedy 18 227 subjektů.

Netto aktiva státu je na halíř přesně 3 042 212 227 340,39. Vlastní kapitál činí 354 760 520 691,48 což znamená, že cizí zdroje činí necelých 90 %. Dlouhodobé dluhy financují 60 % aktiv.

Příliš mi srdce neplesá nad výsledky konsolidací státu za rok 2015. Vzhledem k tomu, že byly zahrnuta ani ne polovina subjektů lze očekávat, že výsledky konsolidace za rok 2016 bude zajímavější a třeba se do výsledku objeví i pozitivní projev současné konjunktury.

Přesto výsledky konsolidace státu za rok 2015 stojí za hlubší analýzu, kterou Vám přineseme v dalších článcích.