Finanční správa zavedla pro poplatníky novou službu spočívající v zasílání údajů pro placení daně z nemovitých věcí na e-mail namísto složenky.

Mnoho poplatníků v současné době nepoužívají složenku k zaplacení daně, využijí pouze údaje na ní uvedené a daň uhradí přes bankovní účet. Poplatníci přihlášení k nové službě obdrží na e-mail kompletní informaci s údaji pro placení daně. Tato informace bude obsahovat obdobné údaje, jaké jsou uvedeny na alonži složenky.

Email bude obsahovat také QR kódu, umožňujícího platbu daně prostřednictvím internetového bankovnictví nebo mobilních platebních aplikací.

Aby jste tuto službu mohli využít, je zapotřebí odevzdat nejpozději do 15. března 2017 svému správci daně Žádost ve věci zasílání údajů pro placení daně z nemovitých věcí e-mailem.

Služba je určena pro poplatníky daně, kteří nemají zřízenou službu placení daně prostřednictvím SIPO a právnické osoby, které nemají zřízenou datovou schránku. Podle dostupných informací z finanční správy doposud se k této službě přihlásilo přes 52 tisíc poplatníků.