Ministerstvo financí ukončilo výběrové řízení na veřejnou zakázku ke komplexnímu zajištění účtenkové loterie.

Vítězem otevřeného výběrového řízení se stala firma Wincor Nixdorf s.r.o., která bude zajišťovat registraci účastníků soutěže, registraci a příjem účtenek, losování a výplatu výher a zákaznickou podporu. Součástí poskytované služby je i vytvoření a údržba webových stránek a mobilní aplikace pro účastníky účtenkové loterie.

„Atraktivně nastavená účtenková loterie zvýší zájem zákazníků o účtenky a přispěje ke stavu, kdy se jejich vydávání stane běžnou součástí našeho nákupu a nikoliv tématem pro absurdní politické diskuze. Elektronická evidence tržeb je opatření, které přispívá ke zdravé a férové ekonomice a Účtenkovka je hra, díky které bude efektů EET dosaženo snadněji a lépe,“ uvedl ministr financí Andrej Babiš a připomněl, že přínos EET bude po náběhu všech 4 fází představovat 18 miliard korun ročně.

Ročně bude Ministerstvo financí výhercům účtenkové loterie rozdělovat peněžité i věcné výhry ve výši 65 milionů korun. Počet výher se bude pohybovat okolo 25 tisíc měsíčně. Losování bude probíhat každý měsíc, a to z účtenek vydaných za předem stanovené období. Zákazník může do účtenkové loterie registrovat v jeden den pouze jednu účtenku od daného obchodníka. „Podnikatelé se proto nemusí obávat, že zákazníci budou rozdělovat svůj nákup na více částí, aby zvýšili své šance na výhru, a že se v obchodech budou zbytečně tvořit dlouhé fronty,“ ujišťuje náměstkyně pro daně a cla Alena Schillerová.

Při přípravě účtenkové loterie vycházelo Ministerstvo financí z dobrých i špatných zkušeností s podobnými loteriemi ze zahraničí. Z evropských zemí funguje účtenková loterie velmi úspěšně například na Slovensku, z mimoevropských zemí se těší mimořádné popularity a úspěšnosti na Taiwanu. Rozhodujícími faktory jejího úspěchu jsou vždy konkrétní parametry, které se v jednotlivých zemích liší.