Minulý týden jsem potřebovala objednat kytici k narozeninám a hledala jsem kontakt na jedno konkrétní květinářství. Byl to opravdu problém. Po 5 minutách marného „googlování“ jsem to vzdala. Vzpomněla jsem si, že jsem si minule brala vizitku. Ještě že tak! Kytici jsem objednala a stihla tak být včas na oslavě.

Žijeme v informační době. Informace jsou všude kolem nás. A v tom může být právě problém. Najít to, co přesně potřebujeme nebo je důležité a relevantní, je někdy opravdu problém.

Obdobně na tom může být i controlling. Dnešní informační systémy umí sbírat velké množství různých dat v rámci celého podniku. Ale která data pak použít a jakým způsobem? Nemluvím už o jejich interpretaci.

K čemu bude manažerovi vědět, jaké jsou odchylky všech jednotlivých nákladů (což bude číst 15 minut a na konci stejně nebude mít jasný celkový přehled o tom, co četl, protože se ztratí v záplavě zbytečně podrobných čísel), když by mu stačily odchylky hlavních nákladových druhů a u největších odchylek by se podíval na detail (a zabralo by mu to 10 minut).

Důležité je umět vybrat správné informace v přiměřeném detailu, za vypovídající časový úsek a celek. No a pak už zbývá údaje „jen“ správně interpretovat a informaci smysluplně použít, přijmout odpovídající opatření, je-li to potřeba, a zkontrolovat jejich funkčnost.