Proč mít nebo nemít životní pojištění?

Já sama jsem životní pojištění uzavřela, až když mě k tomu donutila banka v případě hypotečního úvěru. Asi bych k tomu došla sama, i když o pár let později, po narození prvního dítěte. Myslím, že kdo je zodpovědný a dostane se do určité životní situace, o životním pojištění minimálně uvažuje, pokud jej rovnou neuzavře. V případě dobře nastavené pojistné smlouvy jde o finanční jistotu pro pojištěného a jeho blízké v případě nepředvídatelných událostí.

Obvykle jde hlavně o to zajistit blízké v případě invalidity nebo smrti pojištěného. Pokud je tedy rodina závislá na mých příjmech, nebo si beru úvěr a nechci, aby jej musela rodina splácet v případě, že se mi něco stane a já nebudu vydělávat, je vhodná doba životní pojištění uzavřít. Na trhu existuje mnoho produktů od mnoha pojišťoven. Jak se v tak široké nabídce zorientovat?  Oslovila jsem pana Romana Balajku, regionálního ředitele společnosti FG Financial Group, a.s., který se ve financích a hlavně pojišťovnictví pohybuje již 19 let

1. Jakým způsobem pomáháte klientovi identifikovat rizika, která by měl mít klient pojištěna?

Klienti se na mě obvykle obrátí s tím, že chtějí vyřešit jednu situaci, např. pojistit vozidlo, nemovitost, získat hypoteční úvěr atd. Tuto poptávku od klienta vyřešíme. Současně mu ukážu, jak je důležité udělat celkovou analýzu jeho financí a následně dle toho najdu vhodné produkty, které vyřeší jeho cíle a sny. Důležité jsou hlavně budoucí vyhlídky a záměry klienta a jeho rodiny. Pokud žije klient sám, nemá žádné závazky ani rodinu, nebudu mu doporučovat životní pojištění na vysoké pojistné částky pro případ smrti. Jiná situace je u zodpovědného otce dětí s manželkou na rodičovské dovolené. V případě, že právě uzavřel smlouvu o hypotečním úvěru, je životní pojištění důležité. Pokud by nemohl dlouhodobě pracovat a mít příjmy, rodina by neměla zajištěn svůj životní standard, nemluvě o schopnosti splácet úvěr.

Jsou však lidé, kteří věří, že se jim nic stát nemůže a jsou spokojení i bez jakýchkoliv pojištění.  Vždy klientovi pokládám otázku, kdyby nastala situace ta a ta, jak by ji řešil. Pokud má řešení, je to OK a dané riziko v pojištění neřešíme. Pokud jej nemá, sám cítí, že chce být na takovou situaci pojištěný.

Všem klientům vždy vysvětlím výhody a ceny produktu, nicméně je vždy na rozhodnutí klienta, v jakém rozsahu si klient pojištění sjedná.

2. Takže jsou i lidé, kterým byste životní pojištění nedoporučil, protože je zbytečné?

Ano. Jedná se o klienta, který je sám, nemá rodinu, nemá závazky. Takovému bych doporučil úrazové životní pojištění s nízkou částkou pro případ smrti, s připojištěním pro případ invalidity, závažných onemocnění. Pojištění úrazu je třeba nastavit tak, aby byla zachována životní úroveň klienta samotného i v případě, že nebude mít aktivní příjem.

3. Na základě čeho počítáte a doporučujete pojistné částky, na které by se klient měl pojistit?

Obecné doporučení říká, že pojistná částka pro případ smrti by měla činit 3-5 násobek ročního příjmu pojištěného. Nelze tedy říct přesnou částku. Navíc vždy záleží i na konkrétní situaci klienta, na jeho závazcích, úsporách a investicích, které má již klient ve svých aktivech.

4. Můžete odhadnout procento, kdy si lidé primárně přejí uzavřít životní pojistku, a kdy k tomu dojde až později  po uzavření jiných produktů (např. to vyplyne při hypotečním úvěru)?

Většina rodičů pojišťuje již své děti. Takovéto pojištění na trvalé následky úrazu, vážné nemoci, nebo hospitalizaci po mně požadují téměř všichni rodiče. Mnohdy chtějí kvalitněji zajistit své děti, než sebe, což je potřeba jim rozmluvit. Oni jsou nositelé příjmu do domácnosti. Chápu, že chtějí pro své děti to nejlepší, ale nejlepší je mít kvalitní pojištění pro sebe, a následně zabezpečovat své děti.

5. Jak máte nastavené životní pojištění Vy osobně?

Mám zajištěný hypoteční úvěr, jde o pojištění pro případ úmrtí z jakýchkoliv příčin v pojistné částce rovnající se výši úvěru.  V případě úmrtí by byla mé rodině vyplacena pojistná částka a oni by se mohli rozhodnout, zda z nich umoří veškeré závazky, nebo si ji nechají a budou dluh umořovat postupně dle splátek. Dále mám pojištění pro případ invalidity 2. a 3. stupně, součástí pojistky je i pojištění pracovní neschopnosti od 60. dne. Znamená to, že bude-li moje pracovní neschopnost delší jak dva měsíce, pojišťovna mi bude hradit měsíční částky ve smlouvě uvedené. V případě invalidity nebo trvalých následků úrazu bych měl zajištěn určitý životní standard a nemusel bych se spoléhat na nejisté sociální dávky od státu.

6. Stává se Vám často, že klient přijde s tím, že má uzavřenou „nějakou pojistku“ a vůbec neví jakou, nemá k tomu žádné podklady a chce s tím poradit příp. zkontrolovat a změnit?

Ano. Je to téměř na denním pořádku. Přijde klient, který žije v omylu. Myslí, že je svojí pojistkou skvěle zajištěn. Po podrobném seznámení se se smluvními podmínkami zjistíme, že tomu tak není. Důvodem bývá změna životní situace klienta, chybné nastavení pojistných částek, nedostatečné vysvětlení pojistných rizik poradcem.  Velmi často se klienti bojí zeptat na věci, kterým nerozuměli. Pojištění sestavujeme s klientem i na několika setkáních a zabere to určitý čas.

Děkuji Vám za rozhovor a přeji hodně úspěchů a spokojených klientů.