Spásné zaměstnanecké benefity

Velcí zaměstnavatelé se v současné době pomalu předhánějí v nabídce benefitů pro své zaměstnance, především aby nalákali nové pracovníky do oborů, o které není přiliš velký zájem. Výhody mohou mít různou podobu i formu – např. papírové stravenky, elektronické poukázky, příspěvky na tábory pro děti, příspěvky na dovolenou, příspěvky na penzijní připojištění nebo životní pojištění.

V případě stravenek může být problém je uplatnit, pokud nakupujete v obchodech, kde stravenky nepřijímají, nicméně síť obchodů je již poměrně široká. Poukázky mohou mít podobu papírovou, kdy se zaměstnavatel domluví přímo s nějakým poskytovatelem služeb, anebo elektronickou, kdy si zaměstnanec může vybrat ze široké nabídky poskytovatelů služeb – např. lékárny, kulturních akce, relaxace, dovolená… Někdy bývá omezeno, na co konkrétně lze poukázky čerpat – např. jen na určité zboží nebo jen určitý typ služeb.

Příspěvky na tábory pro děti jsou příjemným benefitem, pokud máte děti, někdy může být omezena nabídka poskytovatelů – např. pouze na tábory organizované příspěvkovou organizací zřízenou městem atd.

A pak tu máme příspěvky na penzijní připojištění, anebo životní pojištění. Zde je obvykle omezena maximální měsíční/roční částka tak, aby splňovala podmínky dané zaměstnavatelům zákonem o daních z příjmu z pohledu daňové uznatelnosti. U životního pojištění také bývá omezen účel – na riziko úmrtí a investiční složku. Investiční složka u životního pojištění však rozhodně není vhodnou formou spoření či investování, takže zbývá pojistné za riziko úmrtí. Zaměstnavatel si může vymínit, že smlouva musí být uzavřena pouze u některé finanční instituce, anebo, což může být ještě horší, pouze přes určitého zprostředkovatele. Právě v tom může být kámen úrazu, protože pak to pro zaměstnance znamená, že pojistnou smlouvu musí uzavřít výhradně přes určeného zprostředkovatele. Ten má výsadní postavení a může se stát, že nenastaví pojistná rizika anebo pojistné částky u jednotlivých rizik optimálně pro daného zaměstnance, ale pouze z pohledu výše vlastní provize. Pak je opravdu dobré si rozmyslet, zda je pro zaměstnance taková smlouva, resp. příspěvek od zaměstnavatele na takovou smlouvu, k něčemu dobrý.