Jak pracuje dobrý finanční poradce

Mít finančního poradce ještě neznamená, že jste vyhráli. Ale to většinou zjistíte až mnohem později. Nepočítám rady, které selským rozumem vyhodnotíte jako chybné, ale ty, které člověk neposoudí bez dobré orientaci ve financích. Většinou je to tak, že na nevhodná doporučení finančního poradce přijdete až s pomocí jiného poradce, který Vám vysvětlí, proč by Váš finanční plán měl vypadat jinak a proč současné nastavení neodpovídá Vaší současné životní situaci.

Každá životní změna totiž může mít vliv na různé finanční produkty. Úkolem poradce je pravidelně se s klientem potkávat, probrat nastalé změny a ty zohlednit ve finančním plánu. Být dobrým poradcem není snadné. A v tom to vězí. Poradců je spousta, ale dobrých poradců je opravdu málo. Kdo se nesetkal s alespoň jedním ziskuchtivým finančním poradcem, měl opravdu štěstí.

Dobrý poradce musí umět opravdu dobře naslouchat a informace hned třídit, musí se umět ptát a zároveň být velmi opatrný, aby se klienta nijak nedotkl, a přitom zjistil informace důležité z pohledu financí. Musí být ochotný, vstřícný, trpělivý a umět vystupovat. Stejně tak musí být schopen klientům vysvětlit, co produkty znamenají a pro jaké situace jsou vhodné. Měl by být vzdělaný nejen v oboru financí, ale zároveň být i dobrým psychologem.

Co si budeme nalhávat, nezávislý finanční poradce je placen z provizí finančních institucí, u nichž si klient uzavře produkty. Není nic snazšího než klientovi doporučit vysokou pravidelnou investici nebo životní pojištění s vysokými pojistnými částkami vč. různých připojištění, které klient jen stěží využije, a je vyděláno. Ne všichni vědí, že poradce nezíská provizi jen při uzavření produktu, ale také v dalších letech v různé výši podle typu produktu – jde o tzv. následné provize. Pokud klient produkt nezruší, nemusí poradce hnout ani brvou a provize přijde i v následujících obdobích.

Pokud chce poradce pracovat ve financích delší dobu, pak musí hledět na svoji pověst, kterou si buduje. Na prvním místě má být klient, kterému by měl radit podle svého nejlepšího vědomí a svědomí, tzn. co je nejlepší pro klienta, a nikoliv co je nejlepší pro něj a jeho provize.

Zní to jako pohádka? Naštěstí to není nemožné a i takoví poradci existují, jen je najít.