Mezera ve výběru DPH, tzv. VAT GAP se v České republice podle nejnovější studie Evropské Komise rychle zmenšuje. Reálný pokles mezi roky 2013 a 2014 o 10 miliard, respektive z 19% na 16% z očekávaného výběru DPH, přiblížil Českou republiku k průměru Evropské unie, který byl v roce 2014 14%.

Skutečné zlepšení výběru DPH České republiky o tři procentní body je ještě významnější, protože řada členských států se meziročně zhoršila. Mezi středoevropskými státy v tomto parametru Česká republika vyniká – Polsko zaznamenalo ve stejném období mezeru ve výběru DPH 24 %, Maďarsko 18% a Slovensko dokonce 30%.

Po revizi národních účtů členských států dle metodiky ESA 2010 dosáhla celková mezera DPH v EU pro rok 2014 téměř 160 miliard eur, o jednu miliardu méně než v roce 2013, neklesla tak ani o jedno celé procento. Je tedy evidentní, že v systémových změnách, které povedou ke zlepšení situace, je třeba pokračovat. Česká republika proto dlouhodobě usiluje o plošné zavedení režimu přenesení daňové povinnosti na plnění nad 10 000 eur.

Babišův boj za lepší výběr DPH má své výsledky, ale stále pokulhává transparentnost.

Zdroj: MFCR