Data o průmyslové produkci za červenec 2016 ukazují ohromný meziroční pokles ve výši —14,1 %. Ovšem červenec 2016 oproti červenci 2015 měl o tři pracovní dny méně a po sezonním očistění dat se propad průmyslové produkce zmírnil na —7,6 %. Podle náměstka ministra Eduarda Muřického zde působil především vliv posunu termínu dovolených na červenec v letošním roce ze srpna v loňském roce u řady významných podniků, především ve výrobě dopravních prostředků. Jen průmyslová produkce u dopravních prostředků poklesla o 34,8 %.

Důležitější je vývoj za celé období leden až červenec, kdy průmyslová produkce meziročně stoupla o 1,7%, přitom hlavním tahounem byl zpracovatelský průmysl s růstem o 2,4%. Těžba a dobývání pokleslo o 6,5%, výroba a rozvod elektřiny a plynu o 0,8%.

Do budoucna je problematický vývoj nových zakázek v červenci 2016, které poklesly o 16,2 % a to jak ze zahraničí (—15,5%), tak z tuzemska (—17,6%). Na tomto poklesu se nejvýznamněji podílely výroba dopravních prostředků (—9,1%), elektrických zařízení (—1,6%) a strojů (—1,4%).

Za celé období leden až červenec 2016 byla meziroční změna nových zakázek o 2,4%, přitom ze zahraničí 4,2% a z tuzemska —1,1%. Před rokem za stejné období byla čísla výrazně příznivější, kdy celkově se nové zakázky zvýšily o 6,5%, z toho zahraniční o 7,3% a tuzemské 5,1%. To ukazuje na možné problémy v budoucnu.

Ztrácí český průmysl dech? Snad červencová čísla jsou jen sezonní výkyv.