ČNB dnes 11. 10. 2016 oznámila, že ERB bank není schopná dostát svým závazkům. Zároveň Česká národní banka zveřejnila rozhodný den, kdy Garanční systém finančního trhu obdržel písemné oznámení České národní banky o neschopností ERB bank dostát ze zákonných a smluvních podmínek svým závazkům vůči oprávněným osobám. Tímto rozhodným dnem je 11. října 2016.

Rozhodným dnem se v tomto případě rozumí den, kdy Garanční systém finančního trhu od ČNB obdrží informaci o neschopnosti banky dostát svým závazkům. Do 7 pracovních dnů od tohoto rozhodného dne pak musí být Garančním systémem zahájena výplata náhrady vkladů.

Vklady občanů i firem u bank, stavebních spořitelen a družstevních záložen se sídlem v České republice jsou ze zákona pojištěny u Garančního systému finančního trhu, a to včetně úroků, do výše maximálně 100.000 eur (cca 2,7 miionu Kč) na jednoho klienta. Náhrady se poskytují do 100 procent jejich výše, není tedy nutná žádná spoluúčast.

ERB Bank, a. s. byla první bankou s ruským kapitálem, která získala bankovní licenci na území Evropské unie. Umožňovalo jí tak provádět širokou škáru bankovních operací a zakládat pobočky v celé evropské unii. Dne 6. května 2008 nabylo právní moci rozhodnutí České národní banky a udělení bankovní licence společnosti Evropsko-ruská banka, a. s. Banka měla dvě pobočky a to v Praze a v Karlových Varech.

Prioritní směr činnosti ERB bank bylo financování českého exportu do Ruska a platební transakce včetně transakcí v RUB. Dne 5. srpna 2015 došlo ke změně obchodní firmy společnosti na ERB bank, a.s.

Evropský bankovní systém není úplně zdravý, zátěžové testy ukázaly na slabiny mnoha bankovních domů. Snad nebude ERB Bank podzimní vlaštovka přinášející vlnu neschopnost bank dostát svým závazkům.