Finanční správa přichází s možností podávat přiznání k dani z příjmů fyzických osob od zdaňovacího období roku 2016 na novém tiskopise, který má pouze dvě strany. Doposud jej každý rok zhruba 900 000 poplatníků bylo nuceno podávat na tiskopise čtyřstránkovém. Zjednodušený a přehledný tiskopis zajišťuje poplatníkům rychlejší a snadnější vyplnění. Tato novinka se týká poplatníků s příjmy ze závislé činnosti, kteří tvoří téměř polovinu z celkového počtu 2,1 miliónu podaných daňových přiznání za loňský rok.

Pro poplatníky je dvoustránkový tiskopis možností, ne však povinností! Proto si lidé mohou vybrat, zda využijí původní tiskopis, na který jsou zvyklí nebo nový zjednodušený dvoustránkový“, dodal generální ředitel Generálního finančního ředitelství Martin Janeček.

Finanční správa připravila kromě samotného tiskopisu pro poplatníky také leták Jak vyplnit nové přiznání, kde jsou, kromě zvýraznění změn, uvedeny také praktické příklady.

Tento tiskopis není určen pro poplatníky s příjmy z podnikání, nájmu, kapitálovými příjmy nebo s ostatními příjmy, poplatníky s příjmy ze zdrojů v zahraničí, poplatníky podávající dodatečné přiznání.

Klasik by řekl, no konečně! Dvoustránkový tiskopis je správný krok a snad se dočkáme zjednodušení i pro ostatní poplatníky.

zdroj: MF