Ministerstvo financí předkládá  k pracovní konzultaci první souhrn věcných řešení, které budou podkladem pro návrh rekodifikace zdanění příjmů. Jeho obsahem jsou zejména nejobecnější témata, která budou následně sloužit jako východiska pro formulování již konkrétních věcných řešení či budou sloužit jako principy připravované úpravy.

Kromě názorů týkajících se závěrů v jednotlivých tématech ocení ministerstvo financí též vylepšení argumentace (ať již ve prospěch či neprospěch navrhovaných řešení) nebo návrh dalších variant, které připadají v úvahu.Případné podněty lze zasílat na elektronickou adresu DanezPrijmu@mfcr.cz, a to nejpozději do čtvrtka 10. listopadu 2016, a to formou přiložené tabulky.