Ministerstvo financí zveřejnilo odpověď ministra financí Andreje Babiše premiéru Bohumilovi Sobotkovi ohledně elektronické evidenci tržeb. Naše redakce v nezkrácené formě tento dopis zveřejňuje.

Vážený pane předsedo vlády,
reaguji na Váš dopis ze dne 24. listopadu 2016 ohledně elektronické evidence tržeb.

Předně bych rád konstatoval, že pozměňovací návrh k zákonu o evidenci tržeb, diskutovaný na Koaliční radě, nemá nic společného s první fází evidence tržeb, která začíná 1. prosince 2016. Proto důrazně odmítám označení tohoto návrhu či jeho současné předložení k projednání Koaliční radě a následně Poslanecké sněmovně za neprofesionální a chaotické.

Ministerstvo financí pod mým vedením činí mnoho kroků k výběru daní a elektronická evidence tržeb je jedním z nejdůležitějších, a to nejen očekávaným fiskálním efektem, ale také vlivem na kultivaci podnikatelského prostředí, daňové morálky a vnímání daňových povinností občany České republiky. Jako občana tohoto státu mne velmi mrzí, že opatření k zamezení krácení tržeb a daňovým únikům u hotovostního placení nezavedli již v minulosti mí předchůdci na postu ministra financí.

Nerozumím Vašemu požadavku na předložení informace, zda je systém evidence tržeb správně nastaven a plně funkční. Osobně jsem Vás na jednání vlády i na Koaliční radě informoval o tom, že centrální IT systém evidence tržeb včetně aplikace EET na Daňovém portálu byl 1. listopadu spuštěn do pilotního provozu a od té doby nepřetržitě bezporuchově běží. Finanční správa vydala již více než 46 tisícům podnikatelů autentizační údaje a 17 tisíc podnikatelů již eviduje tržby v pilotním provozu a vydalo od 1. listopadu 2016 6,16 milionů účtenek. Historicky jde o první systém tohoto rozsahu ve státní správě, který podnikatelé mohou vyzkoušet před ostrým spuštěním. Z tohoto pohledu se jeví Váš dotaz jako nadbytečný.

Zdůrazňuji, že návrh pozměňovacího návrhu, který jsem předložil Koaliční radě k projednání, není výjimkou z evidence tržeb. Jedná se pouze o možnost pro nejmenší podnikatele s tržbami do 250 tisíc Kč ročně, tedy ve své podstatě sociálně citlivé skupiny (např. důchodce či matky na mateřské dovolené, kteří si přivydělávají podnikatelskou činností), nahradit evidenční povinnost sjednáním paušální daně s finančním úřadem. Tím nedojde k ohrožení cíle evidence tržeb, tedy správnému vybrání daně a nedojde k narušení podnikatelského prostředí. Naopak, díky námi navrhovanému rozšíření použitelnosti institutu daně stanovené paušální částkou se otevřela možnost využít tuto paušální daň jako náhradu evidence pro zmíněnou skupinu podnikatelů. To platí za předpokladu, že se podnikatel k tomuto kroku rozhodne a bude souhlasit s navrženou výší daně.

Součástí uvedeného pozměňovacího návrhu je také návrh na vyloučení plateb prováděných platební kartou prostřednictvím internetu bez osobního styku zákazníka s obchodníkem. Cílem je zjednodušit praxi pro e-shopy, které budou muset evidovat de facto pouze v případě osobního převzetí zboží na pobočce. K tomuto návrhu bylo přistoupeno po jednání s Asociací pro elektronickou komerci, ze které vyplynulo, že v tuto chvíli existuje až 18 různých obchodních modelů v oblasti internetu, u kterých je technicky nemožné případně neúměrné nákladné jejich uvedení do souladu s EET.

Vzhledem k tomu, že by se mělo jednat o pozměňovací návrh podaný poslanci koalice k sněmovnímu tisku č. 873, jehož druhé čtení se předpokládá na programu Poslanecké sněmovny v týdnu od 29. listopadu 2016, nebudu jej předkládat na jednání vlády. Tam mohu pouze zopakovat argumenty k písemnému materiálu předloženému na jednání Koaliční rady dne 23. listopadu 2016. Věřím, že oceníte, že jsem tento návrh nejprve předložil k diskusi Koaliční radě, na rozdíl od jiných návrhů koaličních partnerů, například zákona o střetu zájmů.

Výše uvedený pozměňovací návrh považuji za užitečný pro podnikatelské prostředí. Proto, pokud se koaliční partneři hnutí ANO nepřipojí k tomuto pozměňovacímu návrhu, předložím jej sám jakožto poslanec.

S pozdravem
Andrej Babiš