Česko má image čtvrté nejvíce prokouřené země v Evropské unii. Na pomyslný vrchol žebříku, kterému vévodí Belgičani se Slovinci, sice nemáme, ale 2010 vykouřených cigaret na jednoho Čecha je i tak dost.

Politici vytáhli do boje proti kouření zákonem 65/2017 Sb., o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek.  Mediálně je zákon spíš znám jako „protikuřácký“, protože dnem účinnost zákona to jest od 31. 5. 2017. máme po kouření v hospodách. Už nikdy více si ve své oblíbené hospůdce u půl litru nezakouříte. Budete nemilosrdně vykázání ven, kde si můžete vychutnat svou cigaretu.

Obdobný zákon je téměř v celé EU. Žel ukazatelé spotřeby cigaret ukazují, že protikuřácké zákony kuřáky od svého zlozvyku neodradí. Spotřeba cigaret v zemích, které zavedly zákaz kouření v hospodách, neklesá.

I ty odpudivé obrázky na krabičkách nechávají spotřebitelé chladnými. Kuřáci, kteří nechtějí se na výjevy na krabičkách koukat, koupí si pouzdro na cigarety či tabatěrky. Apel na zdravotní rizika nepomáhá.

Páni poslanci sice mají velkou péči o blaho návštěvníků hospod, ale pozapomněli řešit, zdali balíček cigaret není u nás příliš levný. Spotřební daň na krabičku cigaret je v Česku zhruba 1,9 eura, což je podobné jako u dalších středoevropských zemích. V Německu je spotřební daň ve výši 3,1 eur a v Británii pak rovných šest Eur. Je to málo, nebo hodně?

Pokud se uvalí vyšší daně na cigarety, lidé kouřit nepřestanou. Budou si hledat cestičku a černý trh bude vesele bujet.

Boj se závislostí je těžký, mnohdy je kontraproduktivní. Měnit návyky lidí nepomůže zákon. Důležité je, aby ten kdo káže zdravý styl, zdravým stylem také žil.