Když se mě někdo zeptá, kde pracuji a co dělám, odpovím, že jako finanční controller. Obvykle následuje otázka, zda pracuji na finančním úřadě. Z toho je patrné, že lidé nemají moc jasno v tom, co vlastně finanční controller dělá, ale v jednom mají tito lidé jasno, určitě kontroluji finance, co jiného, že? A dokud jim nevysvětlím, co vlastně dělám, tak mají přede mnou respekt. Ten po objasnění trochu padá do zapomnění, ale co se dá dělat. Utěšuji se tím, že alespoň vnáším trochu osvěty mezi lid…

Pracovala jsem na controllingu v středně velké, ryze české firmě, i v závodu patřícím pod velký mezinárodní koncern. Hlavní cíl controllingu byl jasný, nicméně provedení a zaměření bylo v obou firmách zcela jiné.

Hlavním úkolem controllingu není kontrolovat, jak si ještě stále mnoho osob myslí. Základ je v anglickém „to control“, což však znamená řídit, ovládat, mít pod kontrolou, a také kontrolovat a prověřovat. Primárně tedy controlling má poskytovat ucelené a relevantní informace použitelné pro vedení společnosti a její strategické řízení. Další náplní je prognózy budoucího vývoje, plánování zahrnující stanovování cílů i metodiky, porovnávání plánu a skutečnosti a analýza nastalých odchylek, navrhování nápravných opatření a kontrola jejich naplnění.

Je však nutné zdůraznit, že konkrétní podoba, stejně jako míra detailu a rozsah je v každé firmě jiný s ohledem na aktuální potřeby společnosti, působení vnitřních i vnějších faktorů.