Ministerstvo financí ČR předpokládalo, že od 1. dubna 2016 začne platit Novela Zákonného opatření Senátu č. 340/2013 Sb., o dani z nemovitých věcí. Touto novelou mělo dojít ke změně osoby poplatníka, kdy podle dosud neschváleného návrhu měl být poplatníkem daně vždy nabyvatel nemovité věci, tedy kupující. V současné době tato novela nenabyla účinnosti a stále platí „stará“ úprava.