Český statistický úřad zveřejnil makroekonomická data za srpen 2016. 13. září jsme Vás informovali o poklesu výkonu českého průmyslu. Průmyslová výroba zazářila. S 13,1 % meziročním růstem a ještě příznivějším tempem růstu nových zakázek nepotvrdil pokles celkové průmyslové aktivity, jak predikoval červenec. Za snížení výroby tak skutečně stálo neobvyklá konstelace rozvržení pracovních dnů a korporátní politika dovolených.

Přesto léto 2016 přineslo neobvyklá abnormality. Samotný automobilový průmysl se na celkovém přírůstku průmyslových výkonů podílel téměř dvěma třetinami s neuvěřitelným růstem 53,1 %. Plastikářský průmysl rostl meziročně o 17,1 %, kovozpracující pak 10 %. Výpadky stále zaznamenává energetika. Dynamika růstu stavebnictví zůstává záporná. Srpnová míra jeho poklesu dosáhla meziročně 5,9 %.

Zahraniční obchod nezklamal a dal svým 13,8 mld. Kč srpnovým přebytkem zapomenout na červencový deficit. Zcela dominoval na exportu segment dopravního strojírenství.