Kampaň na podporu Diáře pro osobní rozvoj a motivaci Doller, kombinující diář s blokem, zaznamenala fenomenální úspěch na crowdfundingové platformě Startovač. Tvůrci se původně ucházeli o 170 tisíc, obdrželi však 3x více, a tím se jejich projekt stal jedním z nejúspěšnějších projektů Startovače. Šikovný koncept diáře oslovil více než 1060 investorů, kteří si ho přeobjednali. Ptáme se otců DOLLERu, Jiřího Doležela a Jana Emlera:

Dobrý den pánové, děkujeme, že jste souhlasili s naším krátkým povídáním. Můžete našim čtenářům na začátek přiblížit Váš diář Doller?

Dobrý den, dovolte nám poděkovat za pozvání a zároveň bychom chtěli úvodem pozdravit Vaše čtenáře.

Asi se shodneme, že splnit si své sny a cíle, dosáhnout úspěchu a snaha o seberozvoj vyžaduje obrovské úsilí. DOLLER slouží k tomu, aby Vám s tím pomohl. Dalo by se o něm uvažovat jako o osobním kouči, který díky vytvořenému systému a podobě diáře funguje jako organizovaný nástroj k plánování, seberozvoji a motivaci. Nijak uživatele nesvazuje, naopak se snaží osvobodit, povzbudit a motivovat.

Na českém trhu existuje již několik motivačních diářů. V čem vůbec tkví ona výjimečnost, revolučnost Vašeho konceptu diáře oproti jiným?

Ono nejen na českém, ale i na zahraničních trzích je motivačních diářů spousta, mnoho jsme jich měli ve svých rukou. Ale přišlo nám, že základem dostupných motivačních diářů je diktát aktivit, které má člověk dělat, aby se cítil motivovaný. V DOLLERu k tomu přistupujeme jinak. Snažíme se v uživatelích probouzet sílu a víru v sebe sama. Vloženými citáty se jen snažíme doplňovat energii v kritičtějších časech.

Revolučnost je také spjata s naším pojetím času. Rok je totiž dlouhá doba a zhodnocení na jeho konci nestačí. Proto jsme měsíce od sebe kompletně oddělili a za každý měsíc vložili sebehodnocení, které uživateli dává možnost zhodnotit, co splnil, co nesplnil a co by měl do budoucna změnit.

Zajímalo by nás, jaký byl prvotní impuls pro jeho vytvoření?

Zcela upřímně – to, že jsme potřebovali my sami pomoct. Oba jsme těch aktivit po dobu studia měli hodně. Ať už různé vědecké projekty, nebo stáže a brigády. Když ale sedíte na několika židlích najednou, zjistíte, že řízení času je naprosto klíčové, např. pro odevzdání semestrálních prací v našem případě.
Takže prvotní myšlenka se týkala time managementu, ale chtěli jsme víc než jen to. Oba máme velké sny a chceme si je splnit. Proto druhá myšlenka pak směřovala k úspěchu. Vytvořit něco, co by nám pomohlo si své sny a cíle splnit.

Hlavním cílem DOLLERu není jen zapisování schůzek, plánování (úkoly do budoucna), ale slouží rovněž jako organizovaný nástroj pro seberealizaci a k motivaci. Kolikrát jste měnili tvář diáře, než jste byli s výsledkem spokojeni a jak se říká, šli s kůží na trh?

Samozřejmě na Startovač jsme šli až s několikátou verzí, protože těch prvotních verzí bylo spousta. Snažili jsme se a snažíme se mít DOLLER dokonalý. Proto se i moc těšíme na zpětnou vazbu od lidí, abychom věděli, co ještě bychom mohli zlepšit do další verze.

Žijeme v době „chytrých“ zařízení. Téměř každý má smartphone, do kterého může nainstalovat různé aplikace (plánovač, organizér, pracovní kalendář apod.). Nespornou výhodou těchto aplikací je přehledná práce s daty, měření, sledování a ukládání údajů o svých vytyčených cílech. Proč jste tedy zvolili klasický diář a nikoliv aplikaci?

To je velmi častý dotaz, který dostáváme. Plánování na papír a vůbec vizualizace v této podobě využívá Vaše emoce, pomáhá programovat podvědomí. Samozřejmě, vždy musíte pro své cíle tvrdě pracovat. Ale když je vidíte svou rukou nakreslené a zapsané každý den, pomáhá Vám to jim uvěřit. A když jim věříte, chcete si je splnit a začnete se chovat, aby se tak stalo.

Využili jste pro prezentování a financování svého projektu crowdfunding, který ještě v Česku zcela nezdomácněl. Neměli jste obavy z toho, že o tento produkt nebude dostatečný zájem?

Samozřejmě měli, od počátku jsme nevěděli, do čeho jdeme a jestli vůbec bude o DOLLER zájem. Ale nepřestávali jsme věřit, že DOLLER má smysl a že dokáže pomoci. Byli jsme odhodláni to nevzdat i v případě neúspěchu na Startovači a i nadále se snažit o to, co děláme teď. Říct co nejvíce lidem, že své sny a cíle si dokáží splnit.

Prezentaci projektu DOLLER jste pojali velmi šikovně, líbivě. Jak dlouho jste si ji připravovali?

Děkujeme, jsme moc rádi, že se Vám líbila. Moc jsme si to užili, protože jsme potřebovali stihnout kampaň před Vánocemi. Přes měsíc jsme nedělali nic jiného, než se snažili uchopit to, co bychom chtěli lidem říct. Říct jim, co je DOLLER a zároveň je zkusit povzbudit. Měli jsme úžasné štěstí na studenty z vedlejší fakulty, které projekt nadchl a dokázali nám s ním pomoci.

Překvapil Vás úspěch, který diář Doller zaznamenal na Startovači?

Naprosto. Prakticky pořád jsme ohromeni. A opravdu jsme vděční. Lidé byli a jsou úžasní, strašně moc jim za to děkujeme. Nejkrásnější pocit se nedostavil při skončení kampaně, ale až nyní. To protože nám lidé píší děkovné zprávy, máme opravdu některé velmi krásné reakce. Vážíme si jejich důvěry, a proto tvrdě pracujeme už nyní na tom, aby nám svou přízeň zachovali i do dalších let.

Jaké další plány máte po uvedení diáře na trh? Chystáte se ho dostat do širšího povědomí zákazníků? Máte už nasmlouvané kontrakty například s obchodníky nebo knihkupectvími?

S DOLLERem máme ještě spoustu plánů. Do budoucna bychom chtěli DOLLER obohatit o další barevná provedení. Současně pracujeme na překladech DOLLERu do jiných jazyků, konkrétně angličtiny a němčiny, aby mohl pomáhat lidem i za hranicemi České republiky a Slovenska.

Chtěli bychom, aby si k DOLLERu našli cestu lidé, kteří si chtějí plnit sny a stávat se lepšími, ne však, aby si jej kupovali na základě vzhledu například v knihkupectví. Proto jsme tuto variantu prodeje zavrhli a domlouváme raději formy spolupráce s partnery, kteří chtějí pomáhat ostatním jako my.

Rád bych se nyní přesunul k trochu obecné otázce. Co byste doporučili lidem se skvělým nápadem? Jak mají svůj projekt uchopit, aby byl úspěšný?

Nejsme si jisti, zda máme kompetence někomu radit, ale myslíme si, že pokud chce někdo vybudovat úspěšný projekt, musí chtít, musí věřit a musí ho to hlavně bavit.