Home office, práce z domova, je velmi oblíbený benefit nejen u zaměstnanců, ale i u zaměstnavatelů. Tento benefit umožňuje efektivně skloubit pracovní a rodinný život a firmám přináší výhody ve formě spokojeného zaměstnance a snížení nákladů. A to je nejspíše kámen úrazu!  Proto se ministerstvo práce rozhodlo upravit podmínky pro práci z domova. Firmy budou muset například zajistit kontrolu, zda-li mají zaměstnanci doma dostatečně rozsvíceno. Což pro mnohé pracovníky, kteří nemusí být v dopoledních a odpoledních hodinách v zastižení a kteří jen odevzdávají práci jako jsou programátoři, grafici budou mít utrum. Nebudou moci pracovat ve chvíli, kdy je políbí múza, ale pěkně od – do. Žádná práce v noci.

Ministerstvo práce a sociálních věcí se rozhodlo, že v rámci připravované novely zákoníku práce zasáhne do podmínek práce z domova, která je dnes upravena jen jediným paragrafem v zákoníku. To je však málo.  Chybí pravidla, chybí regulace.

To, že současný stav zcela vyhovuje všem stranám, ale nikoho nezajímá.  Dnešní stav home office je bez problémů, ministerští úřednici mají jiný názor.  Nově je návrh, aby zaměstnavatel kontroloval, jestli je doma u zaměstnance zajištěna stejná bezpečnost a ochrana zdraví při práci jako na pracovišti ve firmě. Takže zaměstnavatel by měl povinnosti například zajistit inspekci, jestli má zaměstnanec při práci doma dostatečné osvětlení. I nadále se bude zaměstnavatel podílet na nákladech na připojení k internetu.

Návrh zcela zapomíná, že pro zaměstnance je home office velmi výhodný. Přináší nejen časovou flexibilitu, ale i významné úspory na jízdném, ošacení a hlavně na čase.

Nová pravidla mnohé firmy jistě odradí od možnosti poskytnout zaměstnancům home office a novela přinese pravý opak. Co funguje,tak je třeba spoutat paragrafy až to nakonec přestane fungovat.