bukovjanova

/Andrea Bukovjanová

About Andrea Bukovjanová

Tento autor ještě nevyplnil žádné detaily.
So far Andrea Bukovjanová has created 6 blog entries.

Vyhlášení novely daně z nabytí nemovitých věcí

By | 5. Září, 2016|Účetnictví, daně, controlling|

V pátek 5. srpna 2016 byla ve Sbírce zákonů vyhlášena pod číslem 254/2016 novela zákonného opatření Senátu o dani z nabytí nemovitých věcí. Jelikož je její účinnost stanovena na první den třetího měsíce následujícího po dni jejího vyhlášení, novela nabyde účinnosti dne 1. listopadu 2016. Rozhodným dnem pro aplikaci novelizovaného znění zákonného opatření je okamžik [...]

Prokazování původu majetku pro účely zdanění příjmů

By | 31. Srpen, 2016|Účetnictví, daně, controlling|

Třetím čtením v Poslanecké sněmovně prošel návrh, jímž má být zavedena povinnost poplatníků daně z příjmů prokazovat původ svého majetku. Zákon má nabýt účinnosti měsíc po zveřejnění ve Sbírce zákonů, k němuž dojde velmi pravděpodobně ještě letos. Poté bude finanční úřad oprávněn vyzvat každého poplatníka daně z příjmů fyzických nebo právnických osob, o němž se [...]

Ohlašovací povinnost vůči Úřadu práce

By | 30. Srpen, 2016|Účetnictví, daně, controlling|

Ustanovení § 87 odst. 1 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů („zákon o zaměstnanosti“), stanoví, že nastoupí-li do zaměstnání občan Evropské unie, rodinný příslušník občana Evropské unie nebo občana České republiky, cizinec s volným přístupem na trh uvedený v § 98 písm. a) až e), j) až r) zákona o zaměstnanosti, [...]

NEZAPOMEŇTE NA VČASNÉ SCHVÁLENÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY

By | 1. Červen, 2016|Účetnictví, daně, controlling|

Společnosti s ručením omezeným a akciové společnosti mají povinnost každoročně schvalovat svoji účetní závěrku. Má-li společnost jediného společníka, vykonává působnost valné hromady tento jediný společník. Zasedání valné hromady/schválení jediným společníkem se musí konat nejméně jednou za účetní období dle zákona č. 90/2012 Sb. o obchodních korporacích a družstev (dále jen „ZOK“), konkrétně dle ust. § [...]

ZMĚNA OSOBY POPLATNÍKA U DANĚ Z NABYTÍ NEMOVITÝCH VĚCÍ

By | 26. Květen, 2016|Účetnictví, daně, controlling|

Ministerstvo financí ČR předpokládalo, že od 1. dubna 2016 začne platit Novela Zákonného opatření Senátu č. 340/2013 Sb., o dani z nemovitých věcí. Touto novelou mělo dojít ke změně osoby poplatníka, kdy podle dosud neschváleného návrhu měl být poplatníkem daně vždy nabyvatel nemovité věci, tedy kupující. V současné době tato novela nenabyla účinnosti a stále platí „stará“ [...]

Trestnost přípravy zkrácení daně

By | 25. Květen, 2016|Účetnictví, daně, controlling|

Poslanecká sněmovna ČR sněmovním tiskem č. 458 vyslovila souhlas s vládním návrhem zákona, kterým se mění zákon č. 40/2009 Sb., trestního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, a který zavádí trestnost přípravy zkrácení daně, poplatku a podobné povinné platby. K předloženému návrhu se dne 27. 04. 2016 vyjádřil také Senát parlamentu ČR, který připravovaný návrh schválil. Nyní se [...]