Vláda na své schůzi dne 12. 9. 2016 projednala podporu českým podnikatelům, kteří budou moci získat z prostředků Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost investice na svůj další rozvoj.

Cílem programu Rizikový kapitál je podpora přístupu malých a středních podniků k rizikovému financování v raných fázích jejich rozvoje (tzv. seed kapitál a start—up kapitál). Podpora přinese zvýšení inovačního potenciálu podnikatelského sektoru, účinnější využívání financování začínajících firem i rozvoj nových návratných forem podpory podnikání za účasti soukromého sektoru. V programu je alokováno celkem 53 mil. euro ze zdrojů evropských strukturálních a investičních fondů, v rámci investic konečných příjemců by se však měl vždy podílet rovněž soukromý kapitál. Celková výše investic jednomu příjemci podpory nepřevýší 370 mil. Kč.

První projekty start—upů se budou moci o podporu ucházet v průběhu roku 2017. Hodnotit se bude především tržní potenciál podnikatelských projektů.

Zdroj: MPO.cz