Účetnictví, daně, controlling

/Účetnictví, daně, controlling

Případ kreativní účetní aneb nepokradeš Kelišová!

By | 20. Září, 2016|Svět byznysu, Účetnictví, daně, controlling|

V médiích se objevila zpráva, že „šikovná“ sedmadvacetiletá účetní zpronevěřila firmě z Berounska 3 miliony Kč. Než ji policie zatkla, dokázala utratit všechny peníze. Dlouhých dva a půl roku si velmi šikovně vymýšlela účetní případy. Nikdo neměl podezření, že se ve firmě děje něco nekalého. V účetnictví ji vše sedělo. Pokladní kniha a celé účetnictví bylo správné [...]

Výběr DPH se významně zlepšuje i v mezinárodním srovnání

By | 11. Září, 2016|Účetnictví, daně, controlling|

Mezera ve výběru DPH, tzv. VAT GAP se v České republice podle nejnovější studie Evropské Komise rychle zmenšuje. Reálný pokles mezi roky 2013 a 2014 o 10 miliard, respektive z 19% na 16% z očekávaného výběru DPH, přiblížil Českou republiku k průměru Evropské unie, který byl v roce 2014 14%. Skutečné zlepšení výběru DPH České [...]

Pozor! Autentizační údaje k evidenci tržeb je možné podat dvěma způsoby

By | 6. Září, 2016|Účetnictví, daně, controlling|

Pozor! Pozor! Finanční správa upozorňuje podnikatele a jejich zástupce, že žádost o autentizační údaje k evidenci tržeb je možné podat pouze dvěma způsoby, a to buď elektronicky, prostřednictvím Daňového portálu (EPO žádost) s využitím přihlašovacích údajů do datové schránky (tj. s ověřenou identitou osoby způsobem, kterým se lze přihlásit do její datové schránky), nebo osobně (ústně do protokolu) na [...]

Vyhlášení novely daně z nabytí nemovitých věcí

By | 5. Září, 2016|Účetnictví, daně, controlling|

V pátek 5. srpna 2016 byla ve Sbírce zákonů vyhlášena pod číslem 254/2016 novela zákonného opatření Senátu o dani z nabytí nemovitých věcí. Jelikož je její účinnost stanovena na první den třetího měsíce následujícího po dni jejího vyhlášení, novela nabyde účinnosti dne 1. listopadu 2016. Rozhodným dnem pro aplikaci novelizovaného znění zákonného opatření je okamžik [...]

Režimu reverse charge budou podléhat i telekomunikační služby

By | 3. Září, 2016|Účetnictví, daně, controlling|

Vláda na svém zasedání 31. 8. 2016 schválila návrh Ministerstva financí, kterým se rozšiřuje použití režimu reverse charge také na vybrané telekomunikační služby. Cílem nařízení je zabránit daňovým únikům, které byly zjištěny i při poskytování některých telekomunikačních služeb. Toto nařízení bude účinné od 1. října 2016. Telekomunikační služby jsou poslední komoditou, u které se zavádí [...]

Prokazování původu majetku pro účely zdanění příjmů

By | 31. Srpen, 2016|Účetnictví, daně, controlling|

Třetím čtením v Poslanecké sněmovně prošel návrh, jímž má být zavedena povinnost poplatníků daně z příjmů prokazovat původ svého majetku. Zákon má nabýt účinnosti měsíc po zveřejnění ve Sbírce zákonů, k němuž dojde velmi pravděpodobně ještě letos. Poté bude finanční úřad oprávněn vyzvat každého poplatníka daně z příjmů fyzických nebo právnických osob, o němž se [...]

Ohlašovací povinnost vůči Úřadu práce

By | 30. Srpen, 2016|Účetnictví, daně, controlling|

Ustanovení § 87 odst. 1 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů („zákon o zaměstnanosti“), stanoví, že nastoupí-li do zaměstnání občan Evropské unie, rodinný příslušník občana Evropské unie nebo občana České republiky, cizinec s volným přístupem na trh uvedený v § 98 písm. a) až e), j) až r) zákona o zaměstnanosti, [...]

Potvrzeno, nabyvatel nemovitosti uhradí daň

By | 21. Srpen, 2016|Účetnictví, daně, controlling|

Od 1. listopadu 2016 připadne povinnost uhradit daň z nabytí nemovitých věcí vždy kupujícímu, tedy nabyvateli nemovitosti. ČR tak zavádí koncepci, která je používána ve většině evropských zemí. 5. srpna tohoto roku byl ve sbírce zákonů vyhlášen příslušný zákon č. 254/2016 Sb., kterým se mění platnost zákonného opatření Senátu č. 340/2013 Sb. o dani z [...]

NEZAPOMEŇTE NA VČASNÉ SCHVÁLENÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY

By | 1. Červen, 2016|Účetnictví, daně, controlling|

Společnosti s ručením omezeným a akciové společnosti mají povinnost každoročně schvalovat svoji účetní závěrku. Má-li společnost jediného společníka, vykonává působnost valné hromady tento jediný společník. Zasedání valné hromady/schválení jediným společníkem se musí konat nejméně jednou za účetní období dle zákona č. 90/2012 Sb. o obchodních korporacích a družstev (dále jen „ZOK“), konkrétně dle ust. § [...]

ZMĚNA OSOBY POPLATNÍKA U DANĚ Z NABYTÍ NEMOVITÝCH VĚCÍ

By | 26. Květen, 2016|Účetnictví, daně, controlling|

Ministerstvo financí ČR předpokládalo, že od 1. dubna 2016 začne platit Novela Zákonného opatření Senátu č. 340/2013 Sb., o dani z nemovitých věcí. Touto novelou mělo dojít ke změně osoby poplatníka, kdy podle dosud neschváleného návrhu měl být poplatníkem daně vždy nabyvatel nemovité věci, tedy kupující. V současné době tato novela nenabyla účinnosti a stále platí „stará“ [...]